B 3 Forslag til folketingsbeslutning om folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring.
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2015-16
Status: Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2015
1. behandlet/henvist til udvalg 20-10-2015
Betænkning afgivet 06-11-2015
2. behandlet/forkastet 10-11-2015
Ministerområde:
Udenrigsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at sikre, at den kommende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, som er planlagt til afholdelse den 3. september 2015, omfatter spørgsmålet om Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 6 (ALT), imod stemte 91 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), hverken for eller imod stemte 10 (EL).