B 17 Forslag til folketingsbeslutning om en parallelaftale om Europol.
Udvalg: Europaudvalget
Samling: 2015-16
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 23-10-2015
1. behandlet/henvist til udvalg 03-11-2015
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at optage forhandlinger med de øvrige medlemsstater i politisamarbejdet Europol, med henblik på at Danmark får en parallelaftale om fortsat dansk deltagelse i Europol. Beslutningsforslaget er en revideret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 150, folketingsåret 2014-15, 1. samling.