Spørgsmål og svar

Her finder du en lang række spørgsmål og svar om EU. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at stille det direkte til os.

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre på et mellemstatsligt grundlag, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Findes der en oversigt over EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender?

Ja, der findes oversigter over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold.

Har Danmark tiltrådt EU-Domsforordningen?

Danmark har ikke tiltrådt EU-domsforordningen pga. retsforbeholdet. Danmark har i stedet indgået en parallelaftale, så EU-domsforordningens regler gælder i Danmark.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en mellemstatslig aftale mellem EU og en medlemsstat om at deltage i en del af et overstatsligt samarbejde.

Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?

Mellemstatsligt samarbejde betyder, at de regler, der bliver vedtaget, alene forpligter staterne. Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

Hvad er Schengensamarbejdet?

Schengen-samarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser.

Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?

Lissabontraktaten får primært konsekvenser for Danmarks retlige forbehold, da det retlige forbehold med traktaten har fået langt større rækkevidde end tidligere.

Hvilke konsekvenser kan en ændring af retsforbeholdet have for Grønland og Færøerne?

Da Grønland og Færøerne ikke er en del af EU, vil en ændring af retsforbeholdet have begrænsede konsekvenser.

Hvor kan jeg finde listen over de 22 EU-retsakter, der bliver valgt til, hvis det bliver et ja ved folkeafstem-ningen den 3. december?

Hvis et bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december, vil tilvalgsordningen blive brugt til at vælge en række EU-regler til, som Danmark så vil blive omfattet af. 

Hvor mange EU-love handler folkeafstemningen om retsforbeholdet om?

Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?

Der har i alt været afholdt otte folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

Hvor mange gange har Danmark aktiveret det retlige forbehold?

Siden Danmark fik retsforbeholdet i 1999, har det været brugt 189 gange.

Hvordan vil Folketinget i fremtiden tilvælge retsakter under EU’s retspolitik, hvis afstemningen om tilvalgsordningen bliver et ja?

Hvis der ved folkeafstemningen den 3. december bliver stemt ja til en tilvalgsordning, vil det efterfølgende være Folketinget, der med flertal beslutter, om Danmark skal tilslutte sig en given retsakt.

Hvordan ville fremtidige tilvalg af retsakter foregå i Folketinget?

Hvis det skulle blive et ”ja” den 3. december, hvordan vil Folketinget så beslutte, hvilke retsakter inden for EU’s retspolitik, der skal tilvælges? Det er uvist!

Hvorfor har vi folkeafstemninger om EU i Danmark?

Folkeafstemninger i Danmark om EU bliver enten afholdt, fordi grundlovens § 20 kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning, eller fordi der er politisk ønske om at afholde en folkeafstemning.

Kan Danmark opsige parallelaftaler, der er indgået med EU på retsområdet?

Det korte svar er ja.

Kan Danmark senere fortryde et tilvalg af et EU direktiv eller forordning?

Nej, Danmark kan ikke trække et tilvalg tilbage.

Kan Danmark tage suverænitet tilbage fra EU?

Kan Danmark tage suverænitet tilbage fra EU, når den først er overdraget?

Kan man stemme til folkeafstemningen, hvis man har fast bopæl på Grønland eller Færøerne?

Kan en dansk statsborger med fast bopæl på Grønland eller Færøerne stemme til folkeafstemningen den 3. december om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Kan regeringen garantere, at den vil respektere et nej den 3. december (om grundlovens § 42)?

Ryger Danmark ud af Schengensamarbejdet hvis resultatet af afstemningen om en tilvalgsordning bliver et nej?

Det korte svar er nej, Danmark vil fortsat kunne være en del af Schengen, uanset om det eksisterende retsforbehold ændres eller ej.

Din søgning gav 23 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.