Hvordan ville fremtidige tilvalg af retsakter foregå i Folketinget?

Hvis det skulle blive et ”ja” den 3. december, hvordan vil Folketinget så beslutte, hvilke retsakter inden for EU’s retspolitik, der skal tilvælges? Det er uvist!

Men ifølge bemærkningerne til L29, som er den lov danskerne skal stemme om den 3. december, er det en opgave for regeringen (justitsministeren) og medlemmerne af Folketingets Europaudvalg. I bemærkningerne står nemlig, at fremtidige tilvalg af retsakter skal ske efter [regeringens] forelæggelse for Europaudvalget efter de procedurer, der allerede er gældende.

Den normale procedure i Europaudvalget er:

Ønsker regeringen at tilvælge en retsakt skal dette kun forelægges for Europaudvalget, hvis det er en sag af større rækkevidde.

Hvis der ikke i Europaudvalget kan konstateres et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg (ønske om tilvalg), forhandler regeringen på dette grundlag i EU’s ministerråd, dvs. at regeringen kan gå videre med at meddele EU, at Danmark ønsker at tilvælge retsakten.

Selve beslutningen skal altså ikke behandles efterfølgende i Folketingssalen. Retsakten kan dog sagtens blive behandlet i folketingssalen senere, f.eks. hvis der er tale om et direktiv, som skal implementeres i dansk lovgivning.

Der foretages ikke nogen egentlig afstemning i forbindelse med regeringens forelæggelse af forhandlingsoplæg i Europaudvalget, men udvalgets formand konkluderer på baggrund af udvalgets debat på mødet, om der kan konstateres et flertal mod regeringens forhandlingsoplæg eller ej.

I forbindelse med behandlingen af forhandlingsoplæg i Europaudvalget er det er antallet af det enkelte partis mandater i Folketinget, der er afgørende for, om der er et flertal mod regeringens forhandlingsoplæg eller ej. Det vil sige, at hvert partis repræsentant i Europaudvalget tæller med det antal mandater, partiet har i Folketingssalen. Hvis f.eks. fire ordførere fra fire partier, der tilsammen har over 90 mandater i Folketinget, udtaler sig imod regeringen linje, så har ministeren ikke fået sit mandat.

Hvordan den præcise procedure for tilvalg bliver, er dog ikke afklaret på nuværende tidspunkt.