Findes der en oversigt over EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender?

Ja, der findes oversigter over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold.

Justitsministeriet har lavet en opgørelse over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold – herunder afgørelser og beslutninger.

Ministeriet har også lavet en oversigt over forbeholdsramte forslag til EU-retsakter, der stadig er under behandling i EU’s beslutningsproces, og som derfor endnu ikke er færdigbehandlede retsakter.

Justitsministeriet har herudover udarbejdet en analyse omkring EU-samarbejdets retslige og indre anliggender, hvor det er muligt at finde mere information om retsakterne.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.