Retssystemer i EU-landene

Der er stor forskel på EU-landenes retssystemer, hvilket skyldes forskellige nationale retlige traditioner.

Retsforbeholdet

EU-landene har forskellige typer af domstole, der dog kan inddeles i tre typer:

  • almindelige domstole 
  • specialdomstole
  • domstole, der behandler forfatningsanliggender.

De almindelige domstole behandler primært tvister i civilsager, hvilket vil sige tvister mellem borgere og/eller virksomheder. De almindelige domstole kan også behandle straffesager. Mange EU-lande har også specialdomstole, som f.eks. tager sig af tvister mellem offentlige myndigheder og borgere eller virksomheder. 

Flere medlemslande har også en domstol, der skal sikre, at forfatningen (grundloven) ikke krænkes. Mange af disse domstole kan blive bedt om at afgøre, om en bestemt lov eller lovgivning stemmer overens med de forfatningsmæssige krav.

Ved at klikke på flagene herunder kan du læse om domstols- og retssystemerne i de enkelte EU-lande på Europa-Kommissionens internetside.

Danmark  Danmark
 Belgien  Belgien
 Bulgarien  Bulgarien
 Tjekkiet  Tjekkiet
 Tyskland  Tyskland
 Estland  Estland
 Irland  Irland
 Grækenland  Grækenland
 Spanien  Spanien
 Frankrig  Frankrig
 Kroatien  Kroatien
 Italien  Italien
 Cypern  Cypern
 Letland  Letland
 Litauen  Litauen
 Luxembourg  Luxembourg
 Ungarn  Ungarn
 Malta  Malta
 Nederlandene  Nederlandene
 Østrig  Østrig
 Polen  Polen
 Portugal  Portugal
 Rumænien  Rumænien
 Slovenien  Slovenien
 Slovakiet  Slovakiet
 Finland  Finland
 Sverige  Sverige
 Storbritannien  England og Wales
 Storbritannien  Nordirland
 Storbritannien  Skotland
 EU  EU


Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.