Visum

EU har fælles regler for visum, fordi der ikke er grænsekontrol inden for Schengen.

Billedeudsnit af et Schengenvisum.

Et Schengenvisum er et dokument, som statsborgere fra en række lande uden for Schengensamarbejdet skal have for at kunne rejse i Schengenlandene.

Et Schengenvisum udstedt af et Schengenland giver adgang til at rejse rundt i alle Schengenlandene i en periode på op til 3 måneder. Hvis man ønsker at opholde sig inden for Schengenområdet i længere tid, skal man ansøge om opholdstilladelse.

Ikke alle statsborgere fra lande uden for Schengensamarbejdet skal have visum for at kunne rejse rundt i Schengenområdet. EU har vedtaget en liste over lande, hvis statsborgere skal have visum (”negativlisten”), og en liste over lande, hvis statsborgere er fritaget for kravet om visum (”positivlisten”).

Storbritannien og Irland har ikke ønsket at deltage i denne del af Schengensamarbejdet, og derfor gælder EU’s visumregler ikke for disse to lande. De gælder heller ikke for Grønland og Færøerne, hvorimod Norge, Schweiz og Island har indgået samarbejdsaftaler med EU om Schengen, og derfor deltager i de fælles visumregler.

Afstemning2

Hvad stemmer vi om den 3. december?
Et samlet ja eller nej til:

- ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

- overdragelse af suverænitet til EU i 
 samarbejdet om retlige og indre anliggender

- tilvalg og deltagelse i 26 EU-regler og tre
 forslag til nye EU-regler - herunder Europol.

Den 3. december skal vi stemme om en ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om vi ønsker at deltage. Til gengæld overdrager Danmark suveræniteten på hele området for retlige og indre anliggender til EU.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.