Civil- og handelsret

EU's samarbejde om civilret handler om retlige uenigheder mellem borgere og virksomheder på tværs af grænser

Civilretligt samarbejde illustreret ved to personer der trækker ét reb i hver sin retning.

Virksomheder samarbejder, handler og bruger underleverandører på kryds og tværs af grænser. Borgere køber ting på ferie eller over nettet fra andre lande.

Men når produkter og services ikke lever op til det lovede, aldrig når frem, eller den ene part i en kontrakt svigter sine forpligtelser – hvad så? Hvilke landes regler gælder da, og hvem skal træffe afgørelsen?

EU har vedtaget fælles regler for, hvilket lands regler der gælder i hvilke situationer. Og hvilke landes myndigheder, der skal afgøre de retlige tvister.

EU har også regler, der skal gøre det nemmere at indgå forlig ved mægling, inden en sag når domstolene i det, der kan blive en dyr og langsom retssag.  

Danmark deltager ikke i EU's civilretlige samarbejde på grund af retsforbeholdet.

Gæld

Inddrivelse af gæld på tværs af grænser

En del af reglerne på dette område handler om, hvordan man som virksomhed får udbetalt sit krav, hvis køberen i et andet land ikke kan eller vil betale. Og hvordan man som borger kan få udbetalt sin løn, hvis arbejdsgiver i et andet EU-land ikke vil udbetale den løn, man som medarbejder har krav på. 

Afstemning2

Hvad stemmer vi om den 3. december?
Et samlet ja eller nej til:

- ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

- overdragelse af suverænitet til EU i 
 samarbejdet om retlige og indre anliggender

- tilvalg og deltagelse i 26 EU-regler og tre
 forslag til nye EU-regler - herunder Europol.

Den 3. december skal vi stemme om en ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om vi ønsker at deltage. Til gengæld overdrager Danmark suveræniteten på hele området for retlige og indre anliggender til EU.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.