Resultat af folkeafstemning: Nej

04.12.2015

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, taler med pressen på valgaftenen på Christiansborg

Danskerne valgte at takke nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning ved folkeafstemningen den 3. december 2015. 53,1 procent stemte nej, mens 46,9 procent stemte ja. 

Stemmeprocenten endte på 72 procent, hvilket svarer til, at 2.989.589 danskere deltog i folkeafstemningen.

Resultatet af folkeafstemningen betyder, at det danske retsforbehold fortsat er gældende.


Hvad sker der så nu?

Der er enighed blandt Folketingets partier om, at Danmarks fremtidige deltagelse i politisamarbejdet Europol skal sikres. Danmark står til at ryge ud af Europol, når et nyt regelgrundlag for samarbejdet træder i kraft til april 2017. Det nye grundlag betyder, at samarbejdet om Europol går fra at være mellemstatsligt til overstatsligt, og dermed omfattet af det danske retsforbehold.

Fra dansk side består arbejdet så nu i, at forsøge at få forhandlet en såkaldt parallelaftale på plads med EU, som sikrer Danmark muligheden for fortsat at deltage i Europolsamarbejdet.

Danmarks Statistiks opgørelse af valgresultatet

Resultat af folkeafstemningen

Ja-stemmer: 46,9 %

Nej-stemmer: 53,1 %

Valgdeltagelse: 72 %

Afgivne stemmer: 2.989.589 

Hos Danmarks Statistik kan man finde de detaljerede oplysninger om udfaldet af folkeafstemningen den 3. december om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Oversigt

Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en aftale mellem Danmark
og EU, der giver Danmark mulighed for at deltage
i nogle EU-regler, som Danmark ellers er ude-
lukket fra på grund af det danske retsforbehold.

Danmark deltager i dag i fire EU-regler, der er omfattet af det danske retsforbehold, via parallelaftaler. 

Paralleaftaler gør det muligt for Danmark at deltage i såkaldt overstatsligt samarbejde på et mellemstatsligt grundlag.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.