Venstre

Venstre anbefaler et ja til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Venstre
Venstre anbefaler at stemme "ja" til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det gør vi fordi det skal være tryggere at være dansker, sværere at være kriminel og lettere at være virksomhed. Hvis vi siger ja til tilvalgsordningen, giver vi politiet mulighed for fortsat at være en del af Europol-samarbejdet, således at vi fortsat kan bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig giver en tilvalgsordning Danmark mulighed for selv at vælge hvilke dele af det retlige samarbejde i EU vi ønsker at være med i og hvilke dele vi ønsker at stå udenfor.

Ved at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning får vi mulighed for selv at beslutte, hvilke EU regler vi ønsker at være en del af. Ingen kan tvinge os til at være med i noget og ingen kan udelukke os fra at være med i noget. Venstre mener, at det er en fordel at have muligheden for at være en del af de fælles løsninger på grænseoverskridende problemer og samtidig forbeholde os retten til at vælge de lovgivningsområder fra, som vi ikke mener giver Danmark en fordel at deltage i.
Fordelen er klart, vi selv kan vælge de områder til, hvor vi mener at Danmark får en konkret fordel af et samarbejde, eller hvor vi mener, at Danmark fremadrettet kan bidrage aktivt til udviklingen.
Det er Venstres opfattelse, at vi i høj grad skal samarbejde omkring bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet sammen med de andre EU lande. Vi skal også samarbejde omkring områder, som giver familierne mere tryghed, og som giver virksomhederne bedre vilkår. Derimod ønsker Venstre, at dansk asyl- og udlændingepolitik fortsat fastlægges i Folketinget og ikke bestemmes i Bruxelles.
Det bliver at sikre danskernes tryghed. Det bliver Danmarks mulighed for fortsat at være en del af Europol-samarbejdet og mulighederne for at dansk politi fortsat har de mest optimale muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
Venstre Plakat

Venstre

Venstre anbefaler et ja ved folkeafstemningen 
den 3. december

Du kan se Venstres valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser