Socialdemokratiet

Socialdemokratiet anbefaler et ja til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Socialdemokratiet
Socialdemokraterne anbefaler et ja til folkeafstemningen d. 3. december. Afstemningen handler om at sikre danskernes tryghed og bekæmpe kriminalitet på tværs af grænser.  Det gør vi bedst, hvis dansk politi fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol. 


Europol er nemlig vores værn mod organiseret kriminalitet, hvor vi har pågrebet narkohandlere og menneskesmuglere, optrevlet sager om organiseret misbrug af børn og opsporet og forhindret terror. 

Vi mener, at danskerne også fremover skal beskyttes af Europol. Det kræver, at vi omdanner retsforbeholdet til en tilvalgsordning og stemmer ja til folkeafstemningen. Danskernes tryghed og en hård kurs overfor de kriminelle er det afgørende for Socialdemokraterne. Derfor anbefaler vi et ja.

Udover fortsat deltagelse i Europol, vil et ja også sikre bedre beskyttelse af ofre for kriminalitet. Det betyder eksempelvis, at en dansk kvinde med en voldelig eksmand også vil få beskyttelse, hvis hun befinder sig i et andet EU-land. Med et ja vil Danmark også kunne indgå i samarbejdet mod børnebortførelser og indsamle bevismateriale i straffesager på tværs af EU’s grænser. Og et ja betyder, at det bliver nemmere for en dansk virksomhed at inddrive gæld fra en virksomhed i et andet EU-land. Det er blot få eksempler på de fordele, et ja vil give danskerne. 

Et ja vil dog ikke betyde, at Danmark skal være en del af den lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som vi i dag står uden for. Vi står vagt om, at dansk udlændingepolitik bestemmes af Danmark uden indblanding fra EU. Det fremgår også krystalklart af den aftale, der er blevet indgået mellem ja-partierne, og hvor hvert aftaleparti har vetoret.  

Det er ikke muligt for det danske politi at opklare sager om kriminalitet, der er grænseoverskridende, uden at samarbejde med andre landes politi. Her hjælper Europol de nationale politistyrker med at udveksle information og koordinere politiaktioner i flere lande på én gang. Hvis retsforbeholdet fastholdes, vil dansk politi svækkes i det internationale samarbejde. Det vil betyde, at Danmark ikke kan indgå i samarbejdet om f.eks. at bekæmpe terror, misbrug af børn og menneskesmuglere.

Det gavner ikke danskerne, og derfor mener vi, at retsforbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning, så dansk politi fortsat kan deltage i Europol-samarbejdet. 

Med en tilvalgsordning kan vi fremover frit vælge, hvilke retsakter på det strafferetlige og politimæssige område vi vil være med i, som f.eks. Europol, og hvilke retsakter vi ikke vil være med i. Vi overgiver altså kun suverænitet på de områder, hvor der er en klar dansk fordel i, at Danmark deltager i arbejdet på europæisk plan. Områder, hvor danskernes vilkår forbedres. 

Modsat vil vi ikke overlade suverænitet på den del af EU-lovgivningen, der handler om asyl- og indvandringspolitik. Beslutninger på det område skal træffes på Christiansborg og ikke i EU. 
Fordelen ved en tilvalgsordning er, at vi fremover frit kan vælge, hvilke retsakter på det strafferetlige og politimæssige område vi vil være med i, og hvilke retsakter vi ikke vil være med i. Ingen kan forhindre os i at deltage i noget. Og ingen kan tvinge os til at være med i noget.

Vi kan derfor med en tilvalgsordning deltage i det arbejde, der forbedrer danskernes vilkår, og sige nej til de områder, vi er bedst stillet ved at klare selv. Det er en klar fordel. 

Danmark bør samarbejde med andre lande om grænseoverskridende kriminalitet, så længe det er i Danmarks interesse. Det betyder, at vi skal deltage i Europol, hvad enten der er tale om efterretningsarbejde eller politiarbejde. Det er den måde, vi bedst sikrer danskernes tryghed på. 

Vi ønsker derudover at tilvælge lovgivning, der ligesom Europol bidrager til danskernes tryghed. Først og fremmest i forhold til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet på tværs af grænserne og indsatsen mod terror. Men også når det kommer til nogle af de udfordringer, som rammer danske borgere og virksomheder hver dag, når de engagerer sig på tværs af grænserne i Europa.

Modsat er vi helt stålsatte på, at Danmark ikke skal være en del af den lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som vi i dag står uden for. Sådan vil det også være i fremtiden. En tilvalgsordning vil derfor ikke have indflydelse på Danmarks udlændinge- og asylpolitik. Vi står vagt om, at den bestemmes af Danmark uden indblanding fra EU. 
Det er, hvordan vi fremover vil sikre os mod grænseoverskridende kriminalitet. Vi giver danskerne et klart valg mellem det forbehold, som udelukker os fra Europol, eller en tilvalgsordning, som giver os mulighed for at vælge den lovgivning til, der giver konkrete fordele for Danmark. 

Afstemningen handler altså om at sikre danskernes tryghed og bekæmpe kriminalitet på tværs af grænser.  Det gør vi bedst, hvis dansk politi fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol. 

Et ja den 3. december vil betyde, at det bliver sværere at være kriminel, tryggere at være dansker og lettere at være virksomhed.
Socialdemokraterne Politiskilt

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet anbefaler er ja ved folke-
afstemningen den 3. december.

Du kan se Socialdemokratiets valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser