Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti anbefaler et ja til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Socialistisk Folkeparti
SF anbefaler danskerne at stemme ja til at afskaffe retsforbeholdet og erstatte det med en tilvalgsordning ved folkeafstemningen d. 3. december, 2015. Vi mener, at Danmark har en klar fordel af at deltage i samarbejdet i EU om at forbedre den fælleseuropæiske politiindsats og samtidig styrke beskyttelsen af voldsofre, bekæmpe international kriminalitet, herunder særligt handel med kvinder og misbrug af børn, og sidst men ikke mindst at sikre borgerne bedre rettigheder i civilretslige sager som fx arveret og forældremyndighedssager. Hvis vi stemmer ja, kan Danmark på lige fod med andre EU-lande være med til at præge samarbejdet på disse vigtige retsområder.

Når Danmark vælger at pulje sin suverænitet sammen med andre EU-lande, investerer vi i et fællesskab med bedre beskyttelse og stærkere rettigheder for danskere og andre europæere, som lever i Europa. Det skal danskerne selvfølgelig have medindflydelse på. For eksempel sikrer EU, at polititilhold imod voldsmænd opretholdes i hele EU, så voldsofre er beskyttede, når de rejser på ferie eller flytter til udlandet. Det skal også gælde for danskerne. Et europæisk polititilhold styrker ofrenes rettigheder og gør livet surt for voldsmændene, og det er et tydeligt eksempel på, hvordan det er til fælles gavn, at vi enes om fælles regler i EU på retsområdet. Men danske voldsofre kan kun få gavn af det europæiske polititilhold, hvis vi afskaffer retsforbeholdet.
Med en tilvalgsordning træffer vi i Danmark selv beslutningen, om vi vil være med i et nyt samarbejde på retsområdet. Hidtil har vi pga. retsforbeholdet skulle anmode Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og de andre 27 EU-lande om lov til at få en såkaldt parallelaftale. Men fremover er det os selv, der bestemmer, om vi vil vælge flere områder til, men vi kan også sige nej til at være med.
Danmark skal søge et stærkt EU-samarbejde for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Ved at afskaffe retsforbeholdet sikrer vi, at dansk politi har fuld adgang til bevismateriale om kriminelle og også fremover kan sidde med ved beslutningsbordet i det europæiske politisamarbejde Europol.  Vi skal også afskaffe retsforbeholdet, så vi kan bidrage til bekæmpelse af kvindehandel, seksuelt misbrug af børn, cyberkriminalitet mv. Det vil være af stor betydning for mange af os i vores dagligliv, at vi er med. Og så er det jo en glimrende ting ved demokratiet at få indflydelse og stemmeret i disse sager. Det har Danmark ikke i dag.
At Danmark gør det sværere – og ikke lettere – at være kriminel, hvad enten det drejer sig om kvindehandlere, pædofile eller cyberkriminelle. Det sikrer vi ved at afskaffe retsforbeholdet og melde os helt ind i den fælleseuropæiske indsats mod grænseoverskridende kriminalitet. Det er også afgørende, at Danmark har stemmeret og indflydelse på den lovgivning, som vi indfører frem for blot at acceptere, hvad de andre EU-lande har forhandlet sig frem til.
Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti anbefaler et ja ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Socialistisk Folkepartis valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser