Radikale Venstre

Radikale Venstre anbefaler et ja til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Radikale Venstre
Radikale Venstre anbefaler et ja til folkeafstemningen. Det danske retsforbehold er i dag en hindring for, at vi kan bekæmpe kriminalitet og finde gode løsninger i en verden, hvor mennesker bevæger sig mere og mere over grænser. Den større frihed vi har fået til at bevæge os frit i hele EU er et kæmpe gode for både borgere og virksomheder. Det må vi for alt i verden ikke rulle tilbage ved at opsætte grænsebomme eller andet. I stedet skal vi finde systemer og løsninger, som passer til den virkelighed, vi har. Sådan et system er Europol, som sørger for et effektivt politisamarbejde til at bekæmpe kriminalitet i hele EU. Hvis ikke vi erstatter retsforbeholdet med en tilvalgsordning, vil Danmark ryge ud af Europol i 2016 – til skade for politiet og borgerne, og til gavn for de kriminelle. Det må vi forhindre, og derfor er det vigtigt at komme af med retsforbeholdet nu.

Det er i Danmarks interesse, at vi effektivt kan bekæmpe organiseret kriminalitet. Det kan vi kun, hvis vi kan være med i det europæiske politisamarbejde – også når det løbende udvikler sig i takt med fx ny teknologi og nye adfærdsmønstre hos de kriminelle. Det er også i danskernes interesse, at vi deltager i det samarbejde, der er på det civilretlige område, og som bedre sikrer en god og retfærdig håndtering af sager, som involverer flere landes retssystemer. Det gælder fx i skilsmissesager, som vedrører to EU-borgere med forskellig nationalitet.
Tilvalgsordningen er meget fordelagtig for Danmark. Vi kan være med til at forhandle nye tiltag på retsområdet, hvor vi i dag må sidde uden for døren. Samtidig bestemmer vi selv, hvilke nye tiltag vil være med i, og hvilke vi vil stå uden for. Dermed er det fortsat Folketinget, som afgør, hvor stor en del af retspolitikken, Danmark skal deltage i – samtidig med at vi bedre kan påvirke det, som besluttes i EU.
I Radikale Venstre mener vi, at det danske retsforbehold bør afskaffes helt, så Danmark tager fuldt del i det europæiske samarbejde på retsområdet. Det vil sikre, at Danmark også bliver en del af den fælles asyl- og udlændingepolitik i EU. Flygtningestrømmene den seneste tid har tydeligt vist, at det ikke giver mening at lave nationale løsninger på så store grænseoverskridende udfordringer. Heldigvis kan vi løse den slags udfordringer sammen i EU. Det gælder ikke bare i forhold til flygtningestrømme, men også i relation til organiseret kriminalitet, finansiel svindel og svære familiesager, der involverer EU-borgere med forskellig nationalitet. Derfor er vi ikke i tvivl om, at Danmark er bedre stillet ved at droppe retsforbeholdet helt. 

MEN det er bare ikke det, vi skal stemme om den 3. december. Vi stemmer om, hvorvidt forbeholdet skal erstattes af en tilvalgsordning, der betyder, at Danmark får indflydelse på den fælles retspolitik, men altid kan vælge at stå uden for, hvis vi ønsker det. Stemmer vi ja, vil vi bl.a. kunne deltage i det fælles europæiske samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Men vi har i Danmark aftalt, at vi ikke deltager i det fælles europæiske asylsamarbejde – uanset om det bliver et ja eller nej den 3. december.


Nu og her er det europæiske politisamarbejde (Europol) det mest centrale spørgsmål. For hvis ikke vi får et ja den 3. december, så ryger Danmark ud af Europol i 2016, og dermed mister det danske politi et meget vigtigt redskab i deres daglige arbejde for at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og til dem, der siger, at vi blot kan få en parallelaftale i stedet, har vi to ting at sige: For det første: Det er usikkert, om vi kan få en parallelaftale. Det er ikke umuligt, men det er bestemt heller ikke givet. For det andet: Hvorfor skulle vi vælge den usikre vej, når der ingen ulemper er ved at stemme ja? Folketinget vil stadig være det sted, hvor det afgøres, hvor stor en del af den europæiske retspolitik, Danmark skal tage del i.
Radikale Venstre

Radikale Venstre

Radikale Venstre anbefaler et ja ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Radikale Venstres valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser