Liberal Alliance

Liberal Alliance anbefaler et nej til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Liberal Alliance
Liberal Alliance anbefaler danskerne at stemme nej til at afskaffe retsforbeholdet. Vi mener, der er en række områder indenfor retspolitik, hvor der er fordele ved at være en del af fælles europæiske løsninger. Blandt andet i de tilfælde hvor det kan styrke retssikkerheden på tværs af grænserne – både for os som almindelige danskere, men også for danske virksomheder og lønmodtagere. For Liberal Alliance er det dog helt centralt, at beslutninger, der berører danskernes hverdag, såsom eksempelvis rettigheder og straffelovgivning, kan tilpasses og ændres løbende og på en måde, hvor danskerne inddrages. Liberal Alliance betragter derfor afstemningsspørgsmålet som usikkert. For selvom det bliver fremlagt som en afstemning om tilvalg, hvor Danmark kan vælge fra og til, som det passer os, vil det dog være op til partierne i Folketinget, om Danmark fremadrettet skal deltage i flere europæiske forpligtende samarbejder, end der er lagt op til ved denne afstemning. For Liberal Alliance er problemet med tilvalgsmodellen derfor, at et simpelt flertal i Folketinget på et tidspunkt vil kunne forpligte Danmark i et samarbejde - også selvom der senere skulle komme et politisk flertal imod Danmarks deltagelse.

Liberal Alliance ønsker på nogle områder, at Danmark deltager i fornuftige europæiske løsninger. Det europæiske politisamarbejde, Europol, er et godt eksempel på et sådant område, og derfor har Liberal Alliance længe kæmpet for, at Danmark fortsat kan tage del i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet. På andre områder ser vi dog en fordel i, at beslutningerne træffes tættere på danskerne eller igennem andre samarbejdsformer end den overstatslige i tilvalgsordningen, hvor man reducerer borgernes mulighed for indflydelse.
Når man fjerner den danske befolknings mulighed for at sige fra overfor europæisk lovgivning, og i stedet lader det være op til Folketinget eller i værste fald Europaudvalget, så risikerer man at ende ud med nogle løsninger, som danskerne ganske enkelt ikke ønsker sig. Det så man tydeligt ved Euro-afstemningen, hvor danskerne stemte helt anderledes, end et stort flertal af Folketinget anbefalede. Derfor er det et sundt demokratisk princip, at danskerne bliver hørt. 
 
Et andet – og meget væsentligt – problem er, at tilvalg af EU’s regler modsat anden dansk lovgivning ikke kan trækkes tilbage. Hvis et flertal i Folketinget har truffet en beslutning, så fanger bordet, og en ny regering eller et nyt flertal vil ikke kunne lave det om, med mindre der findes flertal i hele EU eller Danmark melder sig ud af det europæiske samarbejde. Det er Liberal Alliance meget bekymret for, og det er heller ikke hensigtsmæssigt, da der alene i dansk politik kan findes mange eksempler på, at politikerne er blevet klogere og har fortrudt beslutninger. 
Danmark er et åbent land i en global verden, hvor grænseoverskridende problemer kræver fælles europæiske løsninger – særligt hvis vi fortsat vil værne om den frie bevægelighed for varer og arbejdskraft. Derfor ønsker Liberal Alliance også, at Danmark bliver ved med at være en del af det europæiske politisamarbejde - Europol. På samme måde finder vi det fornuftigt, at Danmark sikrer børn af forældre med forskellig europæisk nationalitet en god retssikkerhed landene i mellem, og derfor veksler vi gerne noget suverænitet for, at den enkelte borger kan gøre sine civilretlige krav gældende på tværs af grænserne. Det er dog vigtigt at understrege, at et samarbejde kan finde sted på forskellige niveauer.
Det mest betydningsfulde spørgsmål er, om danskerne skal miste retten til at kunne sige fra over for EU’s retspolitik. De partier, der vil af med forbeholdet, forsøger at gøre afstemningen til et spørgsmål om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig nogle retsakter, som de fleste kan bakke op om. Men afstemningen handler om meget mere end det, fordi den netop får stor betydning for, om befolkningen fremover vil blive taget med på råd eller ej. I den forbindelse skal man huske på, at det retspolitiske område udvikler sig meget i EU, og derfor er der ingen, der rigtigt ved, hvad vi reelt siger ja til ved at afskaffe forbeholdet, eller hvilke beslutninger danskerne fremover vil blive afskåret fra at tage del i.
Liberal Alliance

Liberal Alliance

Liberal Alliance anbefaler et nej ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Liberal Alliances valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser