Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti anbefaler et ja til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Konservative
Det Konservative Folkeparti anbefaler et ja til afstemningen om at erstatte det nuværende retsforbehold med en tilvalgsordning af følgende tre årsager:

  • Dansk politi skal have de bedste betingelser for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. 
  • Danske statsborgeres retssikkerhed i andre EU-lande skal sikres.  
  • Danske virksomheder skal sikres fair og lige konkurrencevilkår i Europa. 
Tilvalgsordningen er afgørende for, at vores politi får de nødvendige værktøjer til at sikre danskernes tryghed. Samtidig styrkes retssikkerheden for danske statsborgere og virksomheder. Konkret vil vi gennem et retligt samarbejde eksempelvis sikre, at danske afgørelser om forældremyndighed og samvær også gælder i andre EU-lande. Samtidig sikres danske virksomheder fair og lige konkurrencevilkår på lige fod med andre europæiske virksomheder, hvis f.eks. en leverandør går i konkurs, eller når krav skal inddrives.
Fordelen ved en tilvalgsordning er, at Danmark netop kan fastholde sin suverænitet i forhold til udlændinge- og flygtningepolitikken.
Danmark bør i videst muligt omfang samarbejde med andre EU-lande om både den grænseoverskridende kriminalitet og civilretlige spørgsmål. På spørgsmål om asyl og indvandring kan Danmark udmærket deltage i frivilligt samarbejde, men skal i sidste ende altid have mulighed for at fastlægge den nationale kurs.
Afstemningen handler grundlæggende om at sikre danskernes tryghed. I følge dansk politi er det afgørende for bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, at vi deltager i det retlige samarbejde. Derfor mener vi, at det er det rigtige for Danmark at deltage i den tilvalgsordning, der lægges op til.
Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti anbefaler et ja ved 
folkeafstemningen den 3. december

Du kan se Det Konservative Folkepartis valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik