Enhedslisten

Enhedslisten anbefaler et nej til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Enhedslisten
Enhedslisten anbefaler et nej til afskaffelsen af retsforbeholdet.

Først og fremmest af demokratiske årsager. En afskaffelse af retsforbeholdet betyder nemlig, at det danske folketing ikke længere vil bestemme over en række områder, fx regler om politisamarbejde, forældremyndighed, skilsmisser og meget andet. Skal beslutningerne tættere på borgerne, skal vi den anden vej. Skal det internationale samarbejde forankres hos de europæiske befolkninger, skal vi tænke nyt og visionært, og ikke blot afgive mere og mere selvbestemmelse til et centraliseret og uigennemskueligt system. 

For det andet vil en afskaffelse af retsforbeholdet betyde ringere retssikkerhed for danske borgere. Det vil betyde mere overvågning af almindelige mennesker, mindre retssikkerhed og ringe kontrol med politiet. Det vil eksempelvis blive muligt for domstole i andre EU-lande at træffe beslutninger om forældremyndighed eller ransagninger i danske hjem, uanset om retssikkerheden ikke er i orden, eller reglerne er helt anderledes end de danske. Danmark vil også være forhindret i at vedtage ny og mere nyskabende lovgivning. 

For det tredje vil den fremtidig lovgivning på områder som forældremyndighed, ægteskaber, domstole og meget andet blive besluttet i et forum, hvor 27 andre lande med vidt forskellige retskulturer også skal tilgodeses – lande som stadig har forbud mod abort, forbud mod "homoseksuel propaganda" eller store indskrænkninger af ytringsfriheden. 

Grundlæggende betyder retsforbeholdet, at den danske retspolitik stadig besluttes af vores demokratisk valgte folketing. En afskaffelse af retsforbeholdet vil overgive suveræniteten til et overstatsligt organ og flytte en række vigtige beslutninger om fx forældremyndighedsregler, konkurser, domstole, retssikkerhed og meget andet endnu længere væk fra borgerne og ned til EU. Det betyder mindre demokrati og mindre åbenhed. 

Suverænitetsafgivelsen betyder i praksis, at det for fremtiden er EU, der bestemmer over områderne. Den danske befolkning kan altså ikke vælge nye politikere, hvis de er utilfredse med lovgivningen. Hvis befolkningen ikke bryder sig om de vedtagede regler, så kan man ikke tage magten og selvbestemmelsen tilbage igen. En suverænitetsafgivelse er for evigt, og vi kan aldrig fortryde.

Det kan ikke understreges tydeligt nok, at en tilvalgsordning ikke betyder (som navnet ellers hentyder), at vi kan træde ind og ud af de forskellige regelsæt, som vi nu engang har lyst til. Det er ikke en tag-selv-buffet, hvor man kan vælge til og fra. Hverken Folketinget eller befolkningen kan nogensinde trække magten tilbage fra EU, når først selvbestemmelsen over fx forældremyndighedsregler, retssikkerhedsgarantier eller regler om skilsmisser er afgivet.
  

EU vil fremover bestemme på de områder, hvor Danmark afgiver suverænitet, hvis retsforbeholdet afskaffes. Derved vil lande med en helt anden retspolitik og traditioner få indflydelse på dansk retspolitik. Det gælder også lande, der fx stadig har forbud mod abort, forbud mod homoseksuel propaganda eller lignende. 

Det er rigtigt, at Danmark med en tilvalgsordning kan vælge at "sidde med ved forhandlingsbordet" fra starten, hvis der skal vedtages ny lovgivning - fx om forældremyndighed. Men denne løsning tvinger Danmark til at acceptere slutresultatet, uanset om vi finder det endelige resultat i vores interesse eller ej. Hvis forhandlingerne ender med lovgivning, som et flertal af den danske befolkning eller et flertal af Folketinget ikke kan lide, fanger bordet altså alligevel. Vi vil være tvunget til at indføre reglerne i Danmark.

Internationalt samarbejde er hamrende vigtigt i en globaliseret verden. Danmark kan ikke isolere sig fra resten af verden omkring os. Enhedslisten ønsker at udbygge det internationale samarbejde på rigtig mange områder, også når det gælder kriminalitetsbekæmpelse, flygtninge og meget andet. Det ønsker vi at gøre gennem fx FN og nye fora, hvor beslutningerne også tages tæt på borgerne i Danmark og resten af Europa. Vi vil tænke visionært og nyt, og vi vil forankre det internationale samarbejde demokratisk. Det sker ikke ved at afgive mere og mere selvbestemmelse hovedløst til et gammelt og ufleksibelt EU-system.

Når der sker grænseoverskridende kriminalitet, fx menneskehandel og våbensmugling, er der selvfølgelig behov for at samarbejde med politiet i andre lande. Det kan vi også, selvom vi bevarer retsforbeholdet, fx gennem Interpol eller det såkaldte Østersøsamarbejde. Det er ganske vigtigt, at ikke kun politi, men også fx sundhedsmyndigheder og sociale myndigheder kan samarbejde konkret om sager om grænseoverskridende kriminalitet.

Det er meget bekymrende, at de partier, der ønsker at afskaffe retsforbeholdet, og dermed afgive selvbestemmelse over en lang række områder, kun taler om Europol. De tager rent faktisk det politisamarbejde som gidsel. Der er nemlig også mulighed for at blive i EU’s politisamarbejde, Europol, selvom retsforbeholdet ikke afskaffes. For det første kan vi deltage i Europol gennem såkaldte parallelaftaler, som har den fordel, at vi kan forlade samarbejdet, hvis fx hensynet til retssikkerheden lider overlast. Det gør fx Norge og Island. For det andet er det muligt at udskrive folkeafstemning specifikt om Europol, så selvbestemmelsen ikke overlades på hele retsområdet, og fx regler om arv, konkurser, domstole osv. ikke for fremtiden kan overlades til andre end det demokratisk valgte folketing.

Dernæst er det vigtigt at slå helt fast, at det danske retsforhold ikke forhindrer Danmark i frivilligt at deltage i en holdbar, fælles europæisk løsning på asylområdet, som Enhedslisten har været næsten helt alene om at råbe op om i flere år. Vi skal sikre en løsning på og beskyttelse til de mange flygtninge, som søger mod Europa og har brug for hjælp. Vi skal gøre det i samarbejde med de øvrige europæiske lande og ikke mindst sammen med resten af verden i FN. Retsforbeholdet forhindrer på ingen måde regeringen på vegne af Danmark i at tage et ansvar eller at gå forrest sammen med fx Tyskland og Sverige. Det handler kun om politisk vilje.
Enhedslisten Flyer

Enhedslisten

Enhedslisten anbefaler et nej ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Enhedslistens valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.