Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti anbefaler et nej til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti anbefaler et nej til at afskaffe retsforbeholdet. Hvis danskerne afskaffer retsforbeholdet overføres der mere magt til EU, idet EU-partierne allerede har valgt, at 22 konkrete retsakter indføres i Danmark. Fremadrettet får ja-partierne lov til selv at beslutte i hvilke sager inden for det retslige område Danmark skal være med, henholdsvis ikke være med. Formentlig vil det betyde, at Danmark i løbet af få år vil være helt med i det retslige samarbejde. Ja-partierne har peget på, at udlændingeområdet vil forblive et dansk anliggende, indtil partierne er enige om noget andet. Med andre ord danskerne risikerer altså også med et ja at afskaffe Danmarks forbehold på udlændingeområdet. De giver i hvert fald politikerne i ja-partierne fuldmagt til at afskaffe det.
 
I Dansk Folkeparti er vi enige i, at det giver problemer, hvis Danmark ikke er med i retsakten vedrørerende europol. Derfor foreslår vi en selvstændig afstemning herom i tilfælde af et nej. Herved vil Danmark kunne tiltræde denne retsakt eller indgå en parallelaftale med EU om tiltrædelse.

Det er bestemt ikke i Danmarks interesse at overlade mere magt til EU – og slet ikke på det retslige område. Har man først en gang afleveret magt til EU, kan man ikke få magten til at træffe beslutninger på dette område tilbage, medmindre man melder sig helt ud af EU. Regeringen har varslet, at såfremt det bliver et ja ved afstemningen om retsforbeholdet, så vil også forsvarsforbeholdet og, ifølge finansminister Claus Hjort Frederiksen, forbeholdet over for EU's fælles valuta euroen blive sat til afstemning. 
Der er ingen fordele herved, men ulempen er, at de vælgere, der stemmer ja til afskaffelsen af retsforbeholdet reelt afleverer en blankocheck til ja-partierne. De ved ikke, hvad de får med et ja, for hvis blot ja-partierne er enige herom, kan de tilslutte de retsakter, som de første omgang ikke ville sige ja til, og de vil kunne skibe Danmarks udlændingepolitik af sted til EU, og befolkningen vil ikke kunne gøre noget for at forhindre det. 
Danmark bør naturligvis samarbejde med andre lande om grænseoverskridende kriminalitet. Dette gøres bedst ved, at Danmark enten indgår en parallelaftale om tiltræden af Europol eller tiltræder denne ene retsakt. Både den nuværende og den tidligere regering har forsømt at afsøge muligheden for at indgå i en parallelaftale om Europol lig den aftale Norge har. Det har partierne gjort, fordi man vil bruge Europol som en rambuk til at afskaffe hele retsforbeholdet. 

Dansk Folkeparti mener derimod ikke, at der skal samarbejdes på asyl- og udlændingeområdet ud over at sikre Europas ydre grænser, hvad der tilsyneladende ikke har været megen vilje til, når bortses fra enkelte lande i Østeuropa. Det har medført en enorm strøm af migranter, som nu søger at få opholdstilladelse i forskellige europæiske lande først og fremmest Tyskland og Sverige, der igen forsøger at eksportere deres problemer med en for lempelig udlændingepolitik med for attraktive vilkår til andre EU-lande. Det er på ingen måde i Danmarks interesse at overtage den politik, som Sverige og Tyskland fører på udlændingeområdet, for det vil medføre, at endnu flere personer fra tredjeverdenslande på jagt efter en bedre tilværelse vil få adgang til Danmark – på sigt måske endda med en fælleseuropæiske omfordelingsmekanisme, hvorigennem politikere eller embedsmænd i Bruxelles kan pålægge Danmark at tage imod et vist antal asylansøgere.

Det mest centrale spørgsmål er, om Danmark også i fremtiden skal have lov til at bevare sin egen udlændingepolitik. Man kan ikke stole på ja-partiernes løfte i den forbindelse. Senest har ja-partierne lagt stemmer til, at Danmark på frivillig basis tager imod 1.000 flygtninge fra EU's omfordelingsmekanisme på trods af løfter om, at det ikke ville ske. Hvis man skal sende et klart signal til ja-politikerne om, at Danmark fortsat skal være herre i eget hus og selv styre vores rets- og udlændingepolitik, så bør man stemme nej ved afstemningen den 3. december.
Dansk Folkeparti Flyer

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti anbefaler et nej ved folke-
afstemningen den 3. december

Du kan se Dansk Folkepartis valgmateriale og læse mere om partiets holdning til retsforbeholdet og tilvalgsordningen på de to links herunder.

Andre partier og bevægelser