Konsekvenser af folkeafstemningen

Hvad kommer der til at ske, hvis det bliver henholdsvis et ja eller et nej ved folkeafstemningen den 3. december 2015?

Ja firkantNej firkant

De umiddelbare konsekvenser af et ja eller et nej ved folkeafstemningen den 3. december ligger nogenlunde fast. Enten bliver retsforbeholdet ændret til en tilvalgsordning, eller også bevares retsforbeholdet i dets nuværende form. Et ja vil betyde, at en række EU-retsakter bliver valgt til og andre valgt fra, mens hele selvbestemmelsen (suveræniteten) på området for retlige og indre anliggender vil blive overdraget til EU. 

Der vil dog også være konsekvenser, som det er svært at sige noget særligt konkret om. De vil mere afhænge af, hvilken holdning man har til retsforbeholdet og EU-samarbejdet på området. Det gælder bl.a. forventningerne til den fremtidige udvikling. Det kan bl.a. være spørgsmål om, hvor hurtigt Danmark vil falde ud af den del af samarbejdet, som vi i dag kan være med i på et mellemstatsligt grundlag, fordi der ikke er vedtaget nye retsakter på området - altså hvor hurtigt vil de gamle retsakter bliver skiftet ud med nye overstatslige retsakter? Der kan også være forskellige forventninger til, hvor hurtigt EU-samarbejdet vil udvikle sig på området, eller hvor aktivt EU-Domstolen vil præge denne udvikling.

Et andet spørgsmål er muligheden for at få en parallelaftale om eksempelvis Europol. Her kan man støtte sig lidt til erfaringerne med at forhandle Danmarks nuværende aftaler på plads samt forløbet omkring Norges samarbejdsaftale med Europol. Parallelaftalerne skal dog forhandles på et nyt grundlag og efter en ny procedure, som Danmark ikke har erfaringer med. Der kan også være delte meninger om, hvorvidt der er stor forskel på at være en del af Europol eller koblet op via en parallelaftale.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.