Om denne side

Folketingets EU-Oplysning står bag denne side, som gerne skulle give dig svar på nogle af dine spørgsmål, inden krydset skal sættes ved folkeafstemningen den 3. december 2015

Folketinget har en EU-Oplysning, der informerer om EU og giver borgere upartiske svar på deres spørgsmål. EU-Oplysningen er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat, og opgaven er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU. 

Siden er bygget op omkring tre overordnede indgange til spørgsmålet om retsforbeholdet og folkeafstemningen:


Folkeafstemningen

I den første sektion kan du finde informationer om selve folkeafstemningen, den politiske aftale, valghandlingen samt de forskellige elementer af det danske retsforbehold og den foreslåede tilvalgsordning. Et af alternativerne til ændring af retsforbeholdet - parallelaftalerne - er også beskrevet i denne sektion. Er du interesseret i en komplet oversigt over alle de EU-retsakter, som tilvælges, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen, så kan du også finde oversigten under den første sektion om folkeafstemningen.


Politikområdet

Anden sektion handler om det EU-område, som Danmark har et forbehold overfor. Retsforbeholdet omhandler flere forskellige EU-politikker, som går under samlebetegnelsen retlige og indre anliggender. Sektion giver en introduktion til de enkelte politikområder under retlige og indre anliggender. Du kan også se, hvilke retsakter som tilvælges eller fravælges inden for det enkelte politkområde, hvis det bliver et ja til den foreslåede tilvalgsordning. Du kan også finde informationer om EU-landenes retssystemer samt den historiske udvikling på området for retlige og indre anliggender.


Ja eller nej

Den tredje og sidste sektion handler om holdningerne til folkeafstemningen. Hvad mener partierne og Folkebevægelsen mod EU, at du skal stemme, og hvilke argumenter har de for anbefalingen. Du kan finde svar på de her spørgsmål under sektionen Ja eller nej. Hvad er konsekvenserne ved et ja eller nej? Det vil mange nok finde relevant at vide, og svaret kan du også finde under denne sektion. 

Foruden de tre hovedsektioner har du via siden adgang til en række forskellige informationer, der bl.a. omfatter:

  • Lovstof: hvad er det juridiske grundlag for retsforbeholdet, og hvordan er Folketingets behandling af sagen frem mod selve afstemningen? Alt det samt meget mere kan du finde svar på i undersektionen om lovstof.
  • Arrangementer: hvor kan jeg høre mere om restforbeholdet eller deltage i debatten? Du kan finde en samlet oversigt over debatter om retsforbeholdet i vores arrangementsektion.
  • Materialer: foretrækker du at få informationer om retsforbeholdet tilsendt på skrift, kan det også klares via vores bestillingsfunktion.
  • Spørgsmål og svar: vi har også samlet svarene på en række spørgsmål om retsforbeholdet, tilvalgsordningen og folkeafstemningen m.v. som du kan finde i vores spørgsmål og svar-sektion.

Vi håber, at du finder informationerne relevante, og du er altid velkommen til at kontakte os via telefonen eller på mail. Siden vil løbende blive udbygget, så kig endelig forbi igen.

Med venlig hilsen

Folketingets EU-Oplysning

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.