Valgkortet

Du modtager dit valgkort senest 5 dage før valgdagen.

Valgstedet, hvor du skal møde op for at stemme, står på selve valgkortet.

Valgkortet skal afleveres ved valgbordet, hvor du så får udleveret en stemmeseddel. På stemmesedlen kan man stemme ja eller nej til det lovforslag, som Folketinget har vedtaget om at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Du kan stemme mellem kl. 9.00 og kl. 20.00 på valgdagen.

Stemmeseddel


Hvad gør jeg på valgdagen, hvis jeg ikke har modtaget et valgkort?

Har du ikke modtaget eller mistet dit valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du medbringer identifikation - f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Det er altså ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Afstemning2

Hvad stemmer vi om den 3. december?
Et samlet ja eller nej til:

- ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

- overdragelse af suverænitet til EU i 
 samarbejdet om retlige og indre anliggender

- tilvalg og deltagelse i 26 EU-regler og tre
 forslag til nye EU-regler - herunder Europol.

Den 3. december skal vi stemme om en ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om vi ønsker at deltage. Til gengæld overdrager Danmark suveræniteten på hele området for retlige og indre anliggender til EU.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.