Hvem kan stemme?

Du kan som udgangspunkt stemme ved folkeafstemningen, hvis du er dansk statsborger over 18 år med fast bopæl i Danmark.

Du skal være optaget på valglisten for at stemme til folkeafstemningen den 3. december 2015. Valglisten er en liste over stemmeberettigede personer. Du bliver automatisk optaget på listen, hvis du er tilmeldt det danske folkeregister, har dansk statsborgerskab og er fyldt 18 år uden at være umyndiggjort.

Hvis du bor i udlandet

Du kan som udgangspunkt kun optages på valglisten, hvis dit ophold i udlandet er af kortere varighed. Kortere varighed defineres normalt som en intention om at vende tilbage til Danmark inden for to år efter udrejsen.

Der er dog forskellige persongrupper, der har ret til optagelse på valglisten, selv om de ikke opfylder disse betingelser:

  • Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget.
  • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet, og som er ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
  • Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af. 
  • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
  • Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
  • Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
  • Personer, der opholder sig i udlandet, og som med hensyn til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

Hvor mange kan stemme?

Ifølge Social og Indenrigsministeriet kan 4.154.829 vælgere i Danmark og udlandet stemme ved folkeafstemningen den 3. december 2015 - heraf 3.014 vælgere der bor i udlandet. 

Afstemning2

Hvad stemmer vi om den 3. december?
Et samlet ja eller nej til:

- ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

- overdragelse af suverænitet til EU i 
 samarbejdet om retlige og indre anliggender

- tilvalg og deltagelse i 26 EU-regler og tre
 forslag til nye EU-regler - herunder Europol.

Den 3. december skal vi stemme om en ændring af retsforbeholdet til en såkaldt tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan beslutte, om vi ønsker at deltage. Til gengæld overdrager Danmark suveræniteten på hele området for retlige og indre anliggender til EU.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.