Brevafstemning

Er du forhindret i at stemme ved folkeafstemningen den 3. december, kan du brevstemme.

Alle kan brevstemme her i Danmark fra den 8. oktober til den 1. december 2015. Hvis du brevstemmer fra udlandet, skal du brevstemme i så god tid, at brevstemmen kan nå hjem, før afstemningen går i gang den 3. december 2015 kl. 9.00.

Brevstemme

Hvor kan jeg brevstemme i Danmark?

Du kan brevstemme fra den 8. oktober
til den 1. december 2015:

- på folkeregister/borgerservicecentre
- på sygehuse
- i pleje- og ældreboliger, kvindekrisecentre og
  boformer for voksne anbragt efter loven om
  social service og boliglovgivningen
- kriminalforsorgens arresthuse og anstalter
- i dit eget hjem efter ansøgning, hvis du pga.
  sygdom eller manglende førlighed ikke kan
  møde frem til afstemningsstedet
- på danske havneanlæg på dansk område
- på øen, hvis der er tale om afsidesliggende øer
  som eksempelvis Christiansø. 

Du kan læse vejledningen til vælgerne om brevafstemningen på linket herunder. Du kan også se, hvordan stemmesedlen kommer til at se ud ved afstemningen den 3. december 2015.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.