Spørgsmål 99: om regeringens garanti for, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning

Regeringen bedes garantere, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning.

Svar:

EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender omfatter tre hovedområder: 1) Det strafferetlige og politimæssige samarbejde, 2) samarbejdet inden for det civil-, handels- og familieretlige område samt 3) samarbejdet vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring.

En omdannelse af det gældende retsforbehold til en tilvalgsordning på området for retlige og indre anliggender og efterfølgende tilvalg af de retsakter, der er omfattet af de politiske aftaler, vedrører ikke spørgsmål om ret til at strejke.

Det er dermed forkert at fremføre, at afstemningen den 3. december - og dansk deltagelse i tilvalgsordningen - vil ændre EU’s betydning for dansk strejkeret.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.