Spørgsmål 95: om straffebestemmelser i vedtaget EU-lovgivning

”Regeringen bedes fremlægge en fuldstændig oversigt over straffebestemmelser vedtaget i EU-lovgivning.”

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en manuel gennemgang af den samlede EU-lovgivning.

En sådan gennemgang vil være meget tids- og ressourcekrævende, og Justitsministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til at udarbejde den efterspurgte oversigt.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.