Spørgsmål 92: om automatisk adgang til alle arbejdsdokumenter og referater fra arbejdsgrupper i Rådet og Coreper

Vil regeringen, hvis lovforslaget bliver vedtaget og godkendt ved den efterfølgende folkeafstemning, give EU-ordførerne automatisk adgang til alle arbejdsdokumenter og referater fra arbejdsgrupper i Rådet og Coreper?

Svar:

Regeringen finder ikke, at forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L29) giver anledning til ændring af Europaudvalgets adgang til Rådets interne dokumenter, således som det er beskrevet i Beretning om styrkelse af Europaudvalgets adgang til information om forhandlinger i Rådet af 5. juli 2013.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.