Spørgsmål 87: om grundlovsstridighed

”Tvind-dommen fra 1999 gjorde det grundlovsstridigt at lade den lovgivende magt udføre udøvende og dømmende myndig-hed. Er det tilsvarende i strid med Grundlovens paragraf 3 om tredeling af magten at lade lovgivende magt blive til udøvende og dømmende myndighed?”

Svar:

Det er ikke klart for Justitsministeriet, hvad der nærmere sigtes til med spørgsmålet. I det omfang spørgsmålet vedrører delegation af lovgivnings-kompetence, henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 27 til lovforslaget.

For så vidt angår Højesterets dom i Tvind-sagen (Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 841 ff.), kan der bl.a. henvises til Jens Peter Christensen m.fl., Dansk Statsret, 1. udgave (2012), side 238 ff.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.