Spørgsmål 85: om danske love, som i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 ikke kan berøres af EU-retten

”Vil regeringen fremlægge en liste over danske love, som i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 ikke kan berøres af EU-retten?”
  

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en meget tids- og ressourcekrævende manuel gennemgang af samtlige gældende danske love.

Det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet, vil være forbundet med betydelig usikkerhed og vil ikke stå mål med ressourceforbruget.

Justitsministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan gennemgang.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.