Spørgsmål 83: om regeringen vil fremlægge en komplet kopi af samtlige gældende retsakter og andre dokumenter, som er vedtaget med hjemmel i traktatens artikel 67-89

”Vil regeringen fremlægge en komplet kopi af samtlige gældende retsakter og andre dokumenter, som er vedtaget med hjemmel i traktatens artikel 67-89 eller deres forgængere og oplyse det samlede sideantal for den fuldstændige retslovgivning – inklusive regler for implementering, internationale aftaler, meddelelser, resolutioner, grønbøger, hvidbøger m.v.?”

Svar:

Justitsministeriet kan henvise til nedenstående hjemmesider, hvor materiale af den efterspurgte karakter er offentligt tilgængeligt:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=da

http://www.euo.dk

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.