Spørgsmål 82: om erklæringer i tilknytning til EU’s retslovgivning

”Findes der erklæringer i tilknytning til EU’s retslovgivning, som ikke er offentliggjort, og vil regeringen i givet fald oversende dem til Europaudvalget?”

Svar:

Efter aftale med spørgeren er besvarelsen begrænset til at omfatte erklæringer vedrørende de i alt 26 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er opregnet i bilag 5 til lovforslaget, og som regeringen på baggrund af lovforslaget agter at tilvælge umiddelbart efter en eventuel overgang til tilvalgsordningen.

Justitsministeriet kan oplyse, at erklæringer optaget i rådsprotokollerne i forbindelse med vedtagelsen af de 26 eksisterende retsakter er offentliggjorte. Det er fastsat i Rådets forretningsorden, at bl.a. erklæringer fra EU-institutionerne og/eller medlemsstaterne til Rådets protokol om vedtagne retsakter offentliggøres. Rådets protokoller findes på Rådets hjemmeside (www.consilium.europa.eu under Dokumenter og publikationer, hvor der kan søges i det offentlige register over Rådets dokumenter).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.