Spørgsmål 81: om udarbejdelse af en oversigt over de traktatbestemmelser, som i lighed med fleksibilitetsbestemmelsen i art. 352 får en udvidet eller anden anvendelse ved dansk tilslutning til traktatens artikel 67-89 med tilhørende protokoller

Vil regeringen udarbejde en oversigt over de traktatbestemmelser, som i lighed med fleksibilitetsbestemmelsen i art. 352 får en udvidet eller anden anvendelse ved dansk tilslutning til traktatens artikel 67-89 med tilhørende protokoller?

Svar:

En omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil ikke betyde en udvidet eller anden anvendelse af bestemmelser i EU-traktaterne.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.