Spørgsmål 80: om fremlæggelse af oversigt over domme vedr. den frie bevægelighed for personer, retspolitikken og Schengen-komplekset

”Vil regeringen fremlægge en oversigt over domme vedr. den frie bevægelighed for personer, retspolitikken og Schengen-komplekset, som har betydning for forståelsen af Traktatens bestemmelser?”

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en meget tids- og ressourcekrævende manuel gennemgang af et stort antal domme og vil ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet.

Justitsministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan gennemgang.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.