Spørgsmål 79: om ministeren vil redegøre for grundlaget, hvorpå de konkrete EU-retsakter er blevet tilvalgt og fravalgt i ”aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender” af 17. marts 2015

Hvis ministeren ikke påtænker at tage initiativ til større åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til de fem ja-partiers udvælgelse af retsakter, som Danmark skal indgå i gennem en tilvalgsordning, vil ministeren så redegøre for grundlaget, hvorpå de konkrete EU-retsakter er blevet tilvalgt og fravalgt i ”aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender” af 17. marts 2015?

Svar:

Der henvises til justitsministerens besvarelse af spørgsmål 74.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.