Spørgsmål 78: om hvilke initiativer ministeren vil tage for at skabe gennemsigtighed og åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til de fem ja-partiers udvælgelse af retsakter

Hvilke initiativer vil ministeren tage for at skabe gennemsigtighed og åbenhed omkring den proces og det arbejde, der har ledt til de fem ja-partiers udvælgelse af retsakter, som Danmark skal indgå i gennem en tilvalgsordning, herunder eksempelvis initiativtagen til offentliggørelse af breve, dokumenter, bilag, mødereferater og lignende mellem såvel ministerier som politiske partier?

Svar:

Der henvises til justitsministerens besvarelse af spørgsmål 74.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.