Spørgsmål 77: om man i fremtiden vil kunne afholde vejledende folkeafstemninger, inden Folketinget behandler og eventuelt vedtager yderligere EU-retsakter

”Kan ministeren forestille sig, at man i fremtiden kunne afholde vejledende folkeafstemninger, inden Folketinget behandler og eventuelt vedtager yderligere EU-retsakter, såfremt folkeafstemningen den 3. december fører til en omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning?”

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der spørges til, om regeringen ønsker, at der afholdes vejledende folkeafstemning forud for tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender, hvis rets-forbeholdet omdannes til en tilvalgsordning.

Det fremgår af det ændringsforslag til lovforslaget, som udenrigsministeren den 22. oktober 2015 har sendt til Folketingets Europaudvalg, at Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophævelse af deres veto, jf. pkt. 5 om fremtidige tilvalg af retsakter om asyl og indvandring i den politiske aftale om Danmark i Europol af 10. december 2014, at der afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning. Som det fremgår af bemærkningerne til ændringsforslaget, vil afholdelse af en sådan vejledende folkeafstemning kræve, at der vedtages en særlig lov herom. Aftalepartierne har tilkendegivet at ville stemme for et sådant lovforslag om fremtidig vejledende folkeafstemning. Der henvises i øvrigt til ændringsforslaget og bemærkningerne hertil.

Der er ikke med lovforslaget eller ændringsforslaget lagt op til, at der skal afholdes vejledende folkeafstemning forud for tilvalg af retsakter på andre dele af området for retlige og indre anliggender end asyl og indvandring.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.