Spørgsmål 73:om hvorvidt udenrigsministeren vil stille et ændringsforslag til L29 med henblik på at gøre det løfte, som statsministeren har udstedt om at dansk tilslutning til EU's overnationale asylpolitik forudsætter en folkeafstemning, juridisk bindende

Vil udenrigsministeren stille et ændringsforslag til L29 med henblik på at gøre det løfte, som statsministeren har udstedt om at dansk tilslutning til EU's overnationale asylpolitik forudsætter en folkeafstemning, juridisk bindende?

Svar:

Der henvises til ændringsforslag fremsendt af udenrigsministeren til udvalget den 22. oktober 2015 (L 29 - bilag 4).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.