Spørgsmål 71: om hvordan beslutningen om dansk deltagelse i fremtidige retsakter konkret og skidt for skridt vil foregå, hvis retsforbeholdet erstattes af en tilvalgsordning

Ministeren bedes oplyse hvordan beslutningen om dansk deltagelse i fremtidige retsakter konkret og skidt for skridt vil foregå, hvis retsforbeholdet erstattes af en tilvalgsordning.

Svar:

Der henvises til justitsministerens besvarelse af spørgsmål 4.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.