Spørgsmål 70: om hvorvidt senere tilvalg af EU-retsakter kan "ske uden iagttagelse af proceduren i Grundlovens §20 om suverænitetsafgivelse"

”I forlængelse af Retspolitisk Forenings høringssvar (L 29 – bilag 3) bedes ministeren bekræfte, at senere tilvalg af EU-retsakter kan "ske uden iagttagelse af proceduren i Grundlovens § 20 om suverænitetsafgivelse".”

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Det fremgår bl.a. af besvarelsen, at det følger af lovforslaget, at det både omfatter tilvalg af eksisterende og fremtidige retsakter, og at der ikke efter lovforslaget vil blive gennemført en ny § 20-procedure i forbindelse med de enkelte tilvalg af retsakter. Dette gælder, uanset om Danmark tilvælger en retsakt på forslagsstadiet eller tilvælger en allerede vedtaget retsakt.

Lovforslaget indebærer således, at der på forhånd gennemføres én samlet § 20-procedure om overladelse af beføjelser på området for retlige og indre anliggender.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.