Spørgsmål 7: om hvor mange opslag dansk politi foretog i 2014 i hhv. EIS og i SIENA?

”Vil ministeren oplyse, hvor mange opslag dansk politi foretog i 2014 i hhv. EIS og i SIENA? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 207.”


Svar:


Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:


”Dansk politi foretog i 2014 71.481 søgninger i Europols Informations System (EIS) og udvekslede 12.009 meddelelser via Europols Informationsudvekslingssystem (SIENA).”

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 207 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.