Spørgsmål 69: om garanti for, at tilvalgsordningen ikke vil påvirke det danske tvangsfuldbyrdelsessystem

”I forlængelse af Realkreditrådets høringssvar (L 29 – bilag 3) bedes ministeren garantere, at tilvalgsordningen ikke vil påvirke det danske tvangsfuldbyrdelsessystem.”

Svar:

Realkreditrådet har i høringssvaret anført, at det ved en tilvalgsordning vil være vigtigt at værne om det danske tvangsfuldbyrdelsessystem, som set i en europæisk kontekst er meget effektivt og velfungerende og er en væsentlig forudsætning for dansk realkredit.

Et tilvalg af de forordninger, der vedrører gældsinddrivelse, vil ikke berøre det danske tvangsfuldbyrdelsessystem, men skal derimod være med til at sikre den grænseoverskridende gældsinddrivelse.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.