Spørgsmål 61: om støtte til, at jurister i Forbrugerrådet, børneorganisationer, fagforbund, Finansrådet, familieretsadvokater, forsvarsadvokater og andre relevante aktører i civilsamfundet kan få efteruddannelse

”Vil regeringen give støtte til, at jurister i Forbrugerrådet, børneorganisationer, fagforbund, Finansrådet, familieretsadvokater, forsvarsadvokater og andre relevante aktører i civilsam-fundet kan få efteruddannelse i reglerne i de 27 andre EU-lande på de områder, hvor regeringen mener, at Danmark fremover skal være underlagt afgørelser fra andre EU-lande?”

Svar:

1. Regeringen har ikke afsat særskilte midler med henblik på efteruddannelse af jurister i organisationer og civilsamfund i de øvrige EU-landes regler i forbindelse med folkeafstemningen om Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L29).

2. Det kan oplyses, at princippet om gensidig anerkendelse som udgangspunkt indebærer, at afgørelser truffet af en judiciel myndighed i én medlemsstat skal anerkendes og fuldbyrdes af myndighederne i en anden EU-medlemsstat i overensstemmelse med de relevante EU-regler, når der an-modes herom. Myndighederne og andre retsanvendere i den medlemsstat, hvor afgørelsen skal anerkendes og fuldbyrdes, skal således ikke anvende lovgivningen i den medlemsstat, hvor afgørelsen er truffet.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.