Spørgsmål 59: om den konkrete konsekvens af artikel 8, styk 2 i "Protokol nr. 22 om Danmarks stilling"

Ministeren bedes uddybende forklare den konkrete konsekvens af artikel 8, styk 2 i "Protokol nr. 22 om Danmarks stilling", herunder om den betyder, at alle de 102 Schengen-relaterede retsakter, som omtales i bilag 6 til L29, vil være bindende som EU-ret inklusive senere præciseringer og fortolkninger fra f.eks. EU-domstolen.

Svar:

Ja, forbeholdsprotokollen medfører, at alle eksisterende Schengen-retsakter tilvælges.

Det bemærkes, at Danmark allerede i dag deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet (sammen med de øvrige nordiske lande). En særlig teknikalitet i forbeholdsprotokollen har således gjort det muligt for Danmark at forblive tilknyttet alle de Schengen-retsakter, der er vedtaget siden 1999 på mellemstatsligt grundlag. Det betyder også, at Danmark i efterlevelsen af disse retsakter følger den fortolkning, der anlægges af EU-domstolen.

Det følger af forbeholdsprotokollens artikel 8, stk. 2, at alle de Schengen-retsakter, der er vedtaget forud for omdannelsen af forbeholdet til tilvalgsordningen, automatisk anses for tilvalgt af Danmark i forbindelse med, at Danmark afgiver meddelelse om at overgå til tilvalgsordningen. Disse retsakter bliver bindende for Danmark som EU-ret 6 måneder efter, at den danske meddelelse om overgang til tilvalgsordningen får virkning.

Tilvalgsordningen medfører grundlæggende alene den ændring, at der fremover bliver tale om et egentligt tilvalg af de pågældende Schengen-retsakter, hvorefter Danmark deltager EU-retligt og fuldt ud på lige fod med de øvrige medlemsstater i samarbejdet. Der kan i den sammenhæng henvises til redegørelsen om samarbejdet om retlige og indre anliggender (side 23 f.). Redegørelsen findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) såvel som på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.