Spørgsmål 58: om at man i forbindelse med den kommende folkeafstemning om det danske retsforbehold de facto også vil stemme om tilslutning til et europæisk PNR-system

”Vil ministeren bekræfte, at man i forbindelse med den kommende folkeafstemning om det danske retsforbehold de facto også vil stemme om tilslutning til et europæisk PNR-system, selvom dette direktiv ikke er oplistet blandt de 22 retsakter, som regeringen ønsker, at Danmark skal tilvælge, jf. bemærkningerne til lovforslaget L 23, afsnit 1.5, s. 4, hvoraf det frem-går, at regeringen ønsker at tilslutte sig et direktivforslag ved-rørende et europæisk PNR-system?”


Svar:

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik den 17. marts 2015 en aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender.

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at 22 eksisterende retsakter omfattet af retsforbeholdet bør tilvælges. 

For så vidt angår fremtidige retsakter fremgår det af aftalen, at aftalepartierne inden for rammerne af aftalen om Danmark i Europol vil tage stilling fra sag til sag. Aftalepartierne er dog allerede nu enige om, at Danmark bør forblive del af det stærke samarbejde mellem de europæiske anklagemyndigheder i Eurojust. Tilsvarende er aftalepartierne indstillet på, at Danmark kan deltage i det kommende europæiske system for registrering af flypassagerer (PNR), som kan være med til at afdække mulige terroristers rejsemønstre. Aftalepartierne er derimod afvisende over for dansk deltagelse i reglerne om en europæisk anklagemyndighed. 

Der henvises i øvrigt til aftalen af 17. marts 2015 om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er optrykt som bilag 4 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.