Spørgsmål 50: om hvordan ministeren vil sikre, at borgere i Danmark fremover sikres et klart kendskab til, hvad andre lande anser for kriminelt

”Hvordan vil ministeren sikre, at borgere i Danmark fremover sikres et klart kendskab til, hvad andre lande anser for kriminelt og derfor kan kræve danske borgere strafforfulgt for, hvis de forbryder sig mod disse landes lovgivning? Vil der f.eks. komme databaser med samtlige EU-landes straffebestemmelser oversat til dansk?”

Svar:

En eventuel omdannelse af det nuværende danske retsforbehold til en tilvalgsordning og efterfølgende tilvalg af de retsakter, der fremgår af de politiske aftaler, vil ikke have nogen betydning for, hvad der anses for strafbart i de andre EU-lande.

Uanset resultatet af folkeafstemningen den 3. december 2015 vil danske borgere – ligesom i dag – kunne blive straffet i en anden medlemsstat, hvis de overtræder lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

Jeg finder derfor ikke anledning til at iværksætte et initiativ som det, der er nævnt i spørgsmålet.

Det bemærkes i øvrigt, at en række af de direktiver, som vil blive tilvalgt i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, indebærer, at straffelovgivningen i EU-medlemslandene bliver mere ensartet. Det gælder bl.a. cybercrimedirektivet og direktiverne om menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, der indeholder minimumsregler for, hvilke handlinger vedrørende de nævnte områder, der skal være strafbare og straffene herfor.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.