Spørgsmål 49: om ministerens vurdering af sammenhængen mellem enkelte landes søgninger i EIS og kriminaliteten i de pågældende lande vedrørende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med

”Ministeren bedes oversende en vurdering - baseret på konkrete tal - på sammenhængen mellem enkelte landes søgninger i EIS og så kriminaliteten i de pågældende lande vedrørende de forbrydelser, som Europol beskæftiger sig med.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Hverken Rigspolitiet eller Europol registrerer karakteren af landenes søgninger i Europols Informationssystem (EIS), hvorfor Rigspolitiet ikke har mulighed for at opgøre, hvilke krimi-nalitetstyper de enkelte landes søgninger relaterer sig til.

Rigspolitiet kan i øvrigt oplyse, at ud af de 367.922 medlemslandssøgninger i EIS i 2014 står Storbritannien for 117.889, Danmark for 71.481, Tyskland for 63.397, Finland for 30.603, Frankrig for 28.382, Rumænien for 14.341, Spanien for 7.081, Polen for 6.702, Belgien for 5.432, Grækenland for 4.978, Italien for 4.233, Malta for 2.173, Slovenien for 1.711, Cypern for 1.701, Litauen for 1.606, Estland for 1.585, Holland for 1.573, Sverige for 1.250, Portugal for 399, Østrig for 363, Bulgarien for 316, Slovakiet for 243, Tjekkiet for 143, Ungarn for 123, Letland for 78, Luxembourg for 76, Kroatien for 51 og Irland for 12.”

Det er Justitsministeriets vurdering, at det ikke er meningsfyldt at søge at skabe en sammenhæng mellem antallet af søgninger i EIS og kriminalitetsniveauet i de enkelte EU-lande.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.