Spørgsmål 48: om antallet af søgninger i EIS i forhold til omfanget af kriminalitet

”Betyder det faktum, at Danmark gennemfører betydelig flere søgninger i EIS, at omfanget af kriminalitet vedrørende menneskehandel, børneporno, bandekriminalitet, terrorisme m.v. også er betydelig mindre i Danmark end i Norge?”

Svar:

Det er Justitsministeriets vurdering, at det ikke er meningsfyldt at søge at skabe en sammenhæng mellem antallet af søgninger i EIS og kriminalitetsniveauet i Danmark henholdsvis Norge. Det bemærkes i den forbindelse, at EIS er et efterforskningsværktøj.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.