Spørgsmål 47: om hvad forklaringen er på, at Danmark står for hele 19 pct. af søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU's borgere

”Hvad er forklaringen på, at Danmark står for hele 19 pct. af søgningerne i EIS, når Danmark kun udgør omkring 1 pct. af EU's borgere?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiets søgninger i EIS udgør en vigtig del af politiets systematiske monitoreringsindsats på udvalgte strategiske fokusområder, herunder navnlig kriminalitetsområder af grænse-overskridende karakter, f.eks. indsatsen mod omrejsende kriminelle og menneskesmugling.

Rigspolitiets søgninger i EIS, hvor der er datasammenfald mellem søgningen og oplysningerne i EIS, bidrager også til konkrete efterforskninger af straffesager i politikredsene.”

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.