Spørgsmål 46: om hvor mange søgninger Danmark har udført i EIS i 2014

”Rigspolitiet har oplyst, at "det samlede antal søgninger udført af medlemsstater i EIS i 2014 udgjorde 367.922, samt at 19 pct. af disse søgninger kan tilskrives Danmark" (jf. (2014-15, 2. samling) EUU alm. del - bilag 107). Ministeren bedes oplyse, hvad der præcist menes med, at 19 pct. kan "tilskrives” Danmark. Ministeren bedes desuden oplyse, hvor mange søg-ninger Danmark har udført i EIS i 2014, hvis ikke det er det samme som det antal af forespørgsler, som regeringen oplyser, kan ”tilskrives” Danmark. Endelig bedes ministeren oplyse, hvor mange søgninger andre lande har udført om Danmark, gerne opgjort efter land.”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at ”tilskrives” skal forstås på den måde, at 19 pct. af søgningerne blev foretaget af Danmark.

For så vidt angår antallet af søgninger i EIS i 2014 henvises der til Justitsministeriets besvarelse af 20. oktober 2015 af spørgsmål nr. 7 vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29) fra Folketingets Europaudvalg. Det fremgår heraf, at dansk politi i 2014 foretog 71.481 søgninger i EIS.

Hverken Rigspolitiet eller Europol registrerer, i hvilket omfang medlemsstaternes søgninger i EIS er målrettet specifikke nationaliteter, hvorfor Justitsministeriet ikke har mulighed for at oplyse nærmere om, hvor mange søgninger andre lande har udført om Danmark.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.