Spørgsmål 45: om hvilken betydning tiltrædelsen af Rom II-forordningen, konkursforordningen, kontosikringsforordningen, betalingspåkravsprocedureforordningen og småkravsprocedureforordningen har for danske fagforeninger

”Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder danske fagfor-eninger har efter de gældende regler med hensyn til at fuldbyr-de lønkrav mod virksomheder hjemmehørende i andre EU-lande, og hvori de konkrete ændringer består ved en tiltrædelse af henholdsvis Rom II-forordningen, konkursforordningen, kontosikringsforordningen, betalingspåkravsprocedureforord-ningen og småkravsprocedureforordningen?”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 39 vedrørende lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.