Spørgsmål 40: om ministeren vil garantere, at en tiltrædelse af konkursforordningen ikke kan medføre, at lønkrav fra en konkursramt dansk virksomheds ansatte skal vige til fordel for krav, der er rejst af personer eller virksomheder i andre EU-lande på grundlag af forordningen

”Vil ministeren garantere, at en tiltrædelse af konkursforord-ningen ikke kan medføre, at lønkrav fra en konkursramt dansk virksomheds ansatte skal vige til fordel for krav, der er rejst af personer eller virksomheder i andre EU-lande på grundlag af forordningen?”

Svar:

Justitsministeriet kan indledningsvis oplyse, at hovedreglen efter konkurs-forordningen er, at det er lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvens-behandlingen er indledt, der gælder for insolvensbehandlingen og dens virkninger.

Konkursordenen er blandt de elementer, der bestemmes af lovgivningen i den medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt. Det vil sige, at det fortsat vil være dansk ret, der gælder i forhold til konkursordenen for så vidt angår en insolvensbehandling, der finder sted i Danmark i medfør af konkursforordningen.

Det bemærkes i øvrigt, at det følger af forordningen, at fordringshavere, der har fået dividende ved en sekundær insolvensbehandling i en anden medlemsstat, først kan deltage i udlodningen af en insolvensbehandling her i landet, når de andre fordringshavere med samme plads i konkursordenen har fået en tilsvarende dividende.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.