Spørgsmål 34: om hvori forskellen mellem den danske tilvalgsordning og den tilsvarende britiske tilvalgsordning består

Ministeren bedes forklare, hvori forskellen mellem den danske tilvalgsordning og den tilsvarende britiske tilvalgsordning består.

Svar:

Ved en eventuel overgang til tilvalgsordningen vil Danmark få en tilvalgsordning, der i vidt omfang svarer til den ordning, der gælder for Storbritannien og Irland. Der kan i den sammenhæng henvises til redegørelsen om samarbejdet om retlige og indre anliggender (side 17 og 23 - 28). Redegørelsen findes på Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) såvel som på Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk).

Forskellen mellem Storbritannien/Irland og Danmarks situation vedrører Schengen, som Danmark deltager i, hvilket Storbritannien og Irland ikke gør. På dette punkt adskiller de to protokoller for henholdsvis UK/Irland og Danmark sig fra hinanden. For en beskrivelse af Storbritannien og Irlands erfaringer med tilvalgsordningen henvises til redegørelsen om retlige og indre anliggender (side 23 ff.)

Det bemærkes, at omdannelse af retsforbeholdet til tilvalgsordningen - og dermed muligheden for, at Danmark i lighed med Storbritannien og Irland kan tilvælge den nye Europolforordning – medfører dansk tilvalg af de eksisterende Schengenretsakter. Det følger af forbeholdsprotokollens artikel 8, stk. 2.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.